با سلا.م احسان هستم یک معتاد خدا را شاکرم که فقط برای امروز پاکم دوستان  و هم دردان عزیز  پاک بودن وپاک  ماندن یک  نعمت وبرکت الهیست  که یک معتاد  به هر موادی  تا درک و راهکار مشخصی برای  از پاکی نداشته  باشد  دچار لغزشهای پیاپی وروی اوردن به مواد جایگزین مانند متادن  میشود  شاید پاکی مطلق  در طول مصرف دراز مدت و پایین اوردن دز مصرفی متادن میسر شود اما از هر چند نفر به جرات یک نفر به این روش  پاک شده   بدلیل اینکه متادن  واقعا نشگی بالایی داره و همه به جای ترک دان  مواد رو عوض میکنند  یعنی بیل رو ول میکنن میچسبن به کلنگ ادعای پاکی ه. دارن  من هفده سال  تجربه تخریب داشتم به جرات میگم هیچ خماری بدتر از خماری متادن نیست  حتی اگر در طول یک سال دوز خیلی کمی مصرف داشته باشی  باز هم  خماری روز اول رو داری پدر بزرگم چهل سال تریاک مثرف کرد بعدش با همون تریاک ترکش کرد با روش کم کردن مقدار مصرف  شما چهار سال متادن بخور دیگه نیاز به ترک نداری چون فاتحت خونده با عوارض جانبیش به نظر من متادن مواد جدیده   با بر چسب بهداشتی وحلال