تریاک با  پایه گیاهی از بوته خشخاش  ./شیره از جوشاندن  وعمل تبخیر سوخته تریاک بدست  تریاک بدست میاید./هرویین به شکل کرد از فراوردهای تریاک  میباشد./هشیش از گرده درخت یا درختچه گراس یا شاهدانه بدست میاید./ماری جوانا یا گراس که با خشک کردن برگ و قنچه درختچه گراس  بدست میاید./کراک ماده ایی بسیار  خطرناک  که از فراورده های هرویین  محسوب شده وبه شکل  صنعتی با ترکیب چند اسید قوی  ساخته میشود/ شیشه مادهای کاملا صنعتی وتوهم زا که در لابراتوار  یا اشپزخانه از ترکیب امفتامین وچند کاتالیزور دیگر  بدست میاید./و تعداد زیادی از قرصهای روان گردان اعتیاد اور مانند اکس یا اکستازی  ال اس تی  و قرصهای دارویی  موجود در بازار و داروخانه ها  مثل دیازیا و ارام بخشها ./کوکایین که از بمته کوکا در امریکای جنوبی  وجاهای دیگر تهیه میشود وبسیار قوی وتوهم زاست ./اعتیاد الکلی به انواع مشروبات الکلی  والکل سفید ./ امپولهای تزریقی با نام های مختلف مثل مورفین تمجیزک وبی پریدین.